ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Α.

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΠΧΑ (International
Accounting Standards and IFRS)

Κωδικός -
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Τίτλος μαθήματος Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ΔΠΧΑ
Υπεύθυνος μαθήματος Αθανάσιος Μανδήλας
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό
Εξάμηνο B
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 6
Υπεύθυνος καθηγητής μαθήματος:
Α. Α. Μανδήλας, Καθηγητής Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Διδάσκοντες
• Βασίλειος Λουμιώτης, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής Σ.Ο.Ε.Λ. Διευθυντής ΙΕΣΟΕΛ
• Α. Α. Μανδήλας, Καθηγητής Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Βάιος Ριζούλης, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, Σ.Ο.Ε.Λ, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Βαγγέλης Χύτης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, e-mail; , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Μαρία Κυριακού, Επίκ.Καθηγήτρια, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, e-mail; Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Άγγελος Διονυσόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σκοπός του μαθήματος
Το μάθημα αυτό σκοπεύει να αναπτύξει τις δεξιότητες στη χρηματοοικονομική λογιστική και πληροφόρηση (βασισμένο στα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ). Αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Λογιστικά Πρότυπα και Λογιστική και έχει σχεδιασθεί για ειδίκευση στη λογιστική.
Το μάθημα έχει ως στόχο να αξιοποιήσει αυτή τη βάση και να εισαγάγει νέα θεωρητικά και πρακτικά θέματα πληροφόρησης. Στο μάθημα θα δούμε μια επιλογή από ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.

Επιθυμητά εκπαιδευτικά αποτελέσματα (Learning Outcomes):
Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι σπουδαστές θα μπορούν:
• Να χρησιμοποιήσουν μελέτες περιπτώσεων απο μια ευρεία σειρά εταιριών, σε διαφορετικούς τομείς, για να προσδιορίσουν κύρια θέματα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
• Να χρησιμοποιήσουν ένα συνδυασμό αριθμητικών και θεωρητικών εργασιών.
• Να μάθουν πρακτικές λογιστικές τεχνικές επιπρόσθετα των πιο στοχαστικών και αναλυτικών δεξιοτήτων.
Ενδεικτικό περιεχόμενο του μαθήματος
Η κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικοομικών καταστάσεων, περιλαμβανομένων των θυγατρικών και των συγγενών, με την εφαρμογή του IFRS 3: Επιχειρηματικές Ενοποιήσεις και IAS 28: Λογιστική για Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις. Κατάσταση Ταμειακών Ροών.
Αναλυτικά
Εβδομάδα Ύλη Διδάσκοντες
1η Εισήγηση Περίγραμμα Μαθήματος. Εργασία. Δ.Λ.Π 24 Μανδήλας Α. Κυριακού Μ.
2η Εισήγηση Δ.Λ.Π. 7 Ριζούλης Β.
3η 4η- Εισήγηση Δ.Λ.Π.19,Δ.Λ.Π.21 Δ.Λ.Π.20-Δ.Π.Χ.Π.2, Δ.Π.Χ.Π. 5 Ριζούλης Β.
5η-6η - Εισήγηση Δ.Π.Χ.Π 3, 10 ΔΠΧΠ 11, Δ.Λ.Π 28 Χύτης Β.
7η Εισήγηση Δ.Π.Χ.Π 3, 10 ΔΠΧΠ 11, Δ.Λ.Π 28 Λουμιώτης Β.
8η-9η Εισήγηση Δ.Π.Χ.Π 3, 10 ΔΠΧΠ 11, Δ.Λ.Π 28 Λουμιώτης Β.
10η -11η Εισήγηση Δ.Π.Χ.Α 15 Διονυσόπουλος Α.
12η εισήγηση Δ.Λ.Π 37. Κυριακού Μ.
13η Εισήγηση Παρουσίαση- Σχολιασμός εργασίας Μανδήλας Α. Κυριακού Μ.

Αξιολόγηση
Εργασία (coursework) 30% και γραπτές εξετάσεις (exams) 70%.
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
• Grant Thornton (2016). Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς I.F.R.S. Αναλυτική παρουσίαση. 4η αναθεωρημένη και πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση.
• Λουμιώτης Βασίλειος (2015). ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
Εκδόσεις ΣΟΕΛ.
• Picker R., Leo K., Loftus J., Wise V. Clark K. Alfredson K. (2013). Applying International Financial Reporting Standards. John Wiley & Sons. ISBN: 9780730302124.

Διαφάνειες- Σημειώσεις μαθήματος:
http://195.130.94.22/admoodle/course/view.php?id=26
• Αληφαντής Γ. (2015). Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμος Α. Εκδόσεις Διπλογραφία.ISBN:978-960-89648-4-6.
• Αληφαντής Γ. (2015). Χρηματοοικονομική Λογιστική τόμος Β. Εκδόσεις Διπλογραφία. ISBN:978-960-89648-6-0.
• Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ. (2009). Ο «ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ» ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ. Εκδόσεις Βρύκους.
• Derry Cotter (2012). Advanced Financial Reporting. First Edition. Pearson Education Limited. ISBN: 978-0-273-73237-2.
• Barry Elliott Jamie Elliott (2012). Financial Accounting and Reporting. Fifteenth Edition. Pearson Education Limited. ISBN: 978-0-273-76081-8.
• Alexander D., Britton A.,Jorissen A.International Financial Reporting and Analysis, 3rd edition. Thomson Learning.ISBN: 978-1-84440-668-3.
• Weetman P. (2011). Financial and Management Accounting. An introduction, fifth edition. Pearson Education Limited 2011. ISBN: 978-0-273-71842-0.
• Stolowy H., Lebas M. (2006). Financial Accounting and Reporting. A global perspective. 2nd edition. Thomson Learning. 978-1-84480-250-0.
• Kothari J., Barone E. (2006). Financial Accounting, an international approach. Prentice Hall. Pearson Education Limited 2009. ISBN: 978-0-27369-319-2.
• Basioudis G. I. Financial Accounting (2010). A practical information. Pearson Education Limited. ISBN: 978-0-273-71429-3.
• Walton P., Aerts W. (2006). Global Financial Accounting and Reporting. Principles and Analysis. Thomson Learning. 978-1-84440-265-4.
• Κάντζος Κ (2003). Λεξικό Λογιστικής. Εκδόσεις Σταμούλη. ISBN: 960-351-349-0.