ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΠΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

MSc Accounting & Audit

Έναρξη περιόδου εγγραφών 2023
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 02/07/2023

Κάντε αίτηση

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το ΜΠΣ διοργανώνει στα πλαίσια του κάθε μαθήματος ειδικές διαλέξεις με τρέχοντα θέματα της Λογιστικής και Ελεγκτικής. Ομιλητές είναι διακεκριμένοι επαγγελματίες του κλάδου όπως Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές, Εκπρόσωποι Επιχειρήσεων κ Οργανισμών, Εφοριακοί κα.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Σας καλωσορίζουμε κατά την επίσκεψη και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

Το ΠΜΣ ‘Λογιστική και Ελεγκτική’ έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του το έτος 2012, είναι αναγνωρισμένο από το κράτος όπως κάθε ΠΜΣ των ΑΕΙ και απονέμει τον τίτλο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο αντικείμενο της ‘Λογιστικής και Ελεγκτικής’.

Αντικείμενό του είναι η απόκτηση από τους φοιτητές του εξειδικευμένων γνώσεων στο αντικείμενο της λογιστικής επιστήμης και της ελεγκτικής. Κατά συνέπεια απευθύνεται σε αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν το προφίλ τους με ειδικότερες γνώσεις και δεξιότητες, σε αποφοίτους στους οποίους μια τέτοια εξειδίκευση θα αποτελέσει ένα ισχυρό όπλο καταξίωσης ή/και βελτίωσης των μελλοντικών επαγγελματικών προοπτικών τους, σε νέους επιστήμονες που διαμέσου του ΠΜΣ κάνουν τα πρώτα τους βήματα για την απόκτηση συγκεκριμένων ακαδημαϊκών προσόντων. Είμαστε λοιπόν πεπεισμένοι ότι με την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών τους οι απόφοιτοι θα μπορούν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον ιδιωτικό και στον στενότερο ή/και ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα μπορούν να στελεχώσουν ιδιαίτερα αποτελεσματικά οικονομικά τμήματα ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, θα είναι σε θέση να προσφέρουν ως επαγγελματίες αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες και να καθίστανται έτσι ανταγωνιστικοί.

Η αποτελεσματικότητα και το υψηλό επίπεδο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας διασφαλίζεται διαμέσου της συνεργασίας του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με ειδικούς επιστήμονες και τεχνοκράτες της αγοράς και καθηγητές από άλλα Πανεπιστήμια, της διάθεσης άρτιων υποδομών από το ΔΙ.ΠΑ.Ε., της λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης και της δυνατότητας πρόσβασης που έχουν οι φοιτητές σε εθνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων. Επιπρόσθετα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσκληση ειδικών μελετητών/επιστημόνων/ανθρώπων της αγοράς για την πραγματοποίηση ειδικών διαλέξεων γύρω από επίκαιρα ζητήματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο του ΠΜΣ.

Στο πλαίσιο αυτό είμαστε βέβαιοι ότι το ΠΜΣ θα αποτελέσει έναν ελκυστικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό πόλο και θα αποτελέσει μια σίγουρη επιλογή για πολλούς.

Όλοι όσοι υποστηρίζουμε την προσπάθεια αυτή δεσμευόμαστε ότι θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για την επίτευξη των στόχων του ΠΜΣ και την καταξίωσή του.

 
Καθηγητής Α. Μανδήλας